Joel Jasper

Head Boy

Rashi Yadav

Head Girl

Prashant Raj Sharma

Sports Secretary

Tanisha Chaurasia

School Secretary

Sanvi Priya

Cultural Secretary

Shashwat Krishna

Roses Captain

Pranav Pratap Singh

Captain Lotus

Vidushi Nigam

Daffodils Captain

Unnati Mishra

Shamrock Captain

Suhana Singh

Vice Captain Lotus

Shreeya Keshari

Vice Captain Shamrock

Anubhavi Srivastava

Vice Captain Daffodils

Mayank Yadav

Vice-Captain Roses


Kshitiz Raj

Head boy

Nancy Toppo

Sports Secretary

Nandini Varshney

Cultural Secretary

Priyanshi Singh

School Secretary

Sakshi Yadav

Shamrocks - Captain

Devansh Dixit

Shamrocks - Vice Captain

Vievk Kumar

Daffodils - Captain

Sussana Xalxo

Daffodils - Vice Captain

Abhishek Kumar Gupta

Roses - Captain

Arpita Singh

Roses - Vice Captain

Anushka Singh

Lotus - Captain

Aditi Gupta

Lotus - Vice Captain


Priyank Yadav

Head boy

Prince Tripathi

Sports Secretary

Parth Srivastava

Cultural Secretary

Divya Gupta

School Secretary

Gaurav Makhija

Semrocks - Captain

Aditya Raj

Semrocks - Vice Captain

Ruchita Verma

Daffodils - Captain

Rajveer Singh

Daffodils - Vice Captain

Sanya Patel

Roses - Captain

Abhishek Kumar Gupta

Roses - Vice Captain

Pragya Srivastava

Lotus - Captain

Anushka Singh

Lotus - Vice Captain


Jason Jasper

Head boy

Digvijay Narain

Sports Secretary

Divya Gupta

Cultural Secretary

Priyank

School Secretary

Harshita Srivastava

Semrocks - Captain

Sakshi Yadav

Semrocks - Vice Captain

Satyam Bajpai

Daffodils - Captain

Ruchita Verma

Daffodils - Vice Captain

Raj Verma

Roses - Captain

Abhishek Gupta

Roses - Vice Captain

Vaibhav Pandey

Lotus - Captain

Ayushi Patel

Lotus - Vice Captain